Slide 1

Antonín Mittelbach - pořadatel

Reklama

bagry Unhošť

Facebook

Propozice

Závod se pojede v neděli 26.5.2019 a je zařazen do pohárové soutěže UAC.

Start bude v 10:00 hod. v obci Olšová vrata v ulici Hornická, tam za laskavého svolení policie Karlovy Vary se můžete připravit na start rozjížděním a přípravou kterou potřebujete k závodu. Prosíme proto aby jste využili celé obce. V žádném případě neparkujte ani se nerozjíždějte na hlavni silnici R/6 . Pokud pořadatel tuto skutečnost zjistí jezdec nebude puštěn na start. Organizace je pro pořadatele náročná, dodržujte proto jejich pokyny. Vše se koná podle pravidel silničního provozu. Závod bude odstartován za podmínek, že odjedou z místa startu všechna soukromá vozidla. Soukromý doprovod cyklistů během jízdy je přísně zakázán.

Pořadatel nabízí  přihlášeným cyklistům po dohodě s pořadatelem dopravu na start odjezd bude z Unhoště v 7:00 hod z Václavského náměstí naproti kostelu. Cena za dopravu je 200 Kč.

Trať je dlouhá 115 km. A vede po nové trati. Věnujte této změně zvýšenou pozornost.  Nová trasa bude označena navigačními tabulkami ve tvaru šipky a textem UNHOŠŤ.

Na trase je pro Vás připraveno označené občerstvení na 50 km, kde bude zajištěna i zdravotnická služba a spojení se sanitním vozem a všemi pořadateli. Po celé trase Vás budou doprovázet označené vozy pořadatelů, moto doprovod, mechanický vůz a sběrné vozidlo označené nápisem „Konec závodu”.

Bez cyklistické přilby nebude cyklista vpuštěn na start. Startovní číslo si ve vlastním zájmu upevněte na pravý bok tak, aby bylo čitelné.  Čip  si umístíte podle pokynu.   Cíl závodu je v Unhošti na Václavském náměstí. Zde budou zpracovány výsledky. Případné připomínky k průběhu závodu může podat cyklista řediteli závodu v cíli. Vyhlášení vítězů se koná po dojezdu posledního účastníka závodu.

Výsledky budou zpracovány firmou Sportovníservis.cz

Přihlásit se může každý starší 18ti let, který čitelně vyplní na  webové adrese: www.vary-unhost.cz  všechny údaje a zaplatí startovné ve výši 400 Kč, pro členu UAC je startovné 370 Kč. Po zaplacení startovného pořadatel předá startovní čísla  na startu. Jede se za každého počasí. Vzdáte-li závod, nebo z jakýchkoliv důvodů nebudete moci přijet do cíle, jste povinni podat o sobě zprávu pořadateli na telefonní číslo: 603 728 410. 

Každý  účastník  cyklistického  závodu „Karlovy Vary – Unhošť "  jede na vlastní  nebezpečí toto stvrdí svým podpisem na  prezenční startováni listinu.

Upozornění:
VŠICHNI ZÁVODNÍCI se musí dostavit (tak, aby nebránili silničnímu provozu) do prostoru startu závodu 5 minut před startem, z důvodů vyslechnutí informací o závodu.

Další informace:
Rádi bychom zdůraznili nutnost striktního dodržování silničních pravidel. Jakákoliv nehoda způsobená cyklistou může mít dalekosáhlé důsledky pro budoucnost pořádání cyklistických závodů. Případné kolize během závodu hlaste na kontaktní telefon ředitele závodu uvedený v propozicích.

Organizační doplněk:
Závodník, který závod nedokončí, je povinen tuto skutečnost neprodleně nahlásit řediteli závodu nebo v cíli časoměřičům. Příchozí závodníci mohou tuto skutečnost ohlásit při vracení startovního čísla. Reklamace výsledků je nutné podat nejdéle do 1 týdne po uveřejnění výsledků na Sportovníservis.cz.

Různé:

Podpisem Startovní listiny před startem se závodník zavazuje:

  • že v průběhu závodu bude dodržovat pravidla provozu na pozemních komunikacích upravená zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími předpisy k zákonu - Vyhláška č. 30/2001 Sb. (dopravní značky), v platném znění, a pokyny pořadatelů
  • je si vědom, že se závod jede za plného provozu a že je povinen dodržovat pokyny policistů a dalších osob, které během závodu řídí provoz na pozemních komunikacích.
  • závodu se účastní na vlastní odpovědnost a nebezpečí.
  • je si vědom, že pořadatel a organizátor závodu neručí za škody na majetku a poškození zdraví závodníkům vzniklé, ani jimi způsobené
  • závod se jede za plného silničního provozu
  • účastníci startují na vlastní nebezpečí
  • účastníci závodu jsou povinni dodržovat ust. zákona č). 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, (zákon o silničním provozu) ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 411/2005 Sb. a vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích. Účastníci závodu jsou povinni dbát na vlastní bezpečnost.

 

Účastníkům je doporučeno, aby měli zřízeno individuální zdravotní a úrazové pojištění.

Cyklistické přilby jsou POVINNÉ.

V případě pádu (zranění) je povinnost informovat pořadatele závodu a zdravotní službu co nejdříve (ještě v den konání závodu).

Startovné se nevrací – je možný převod zaplaceného startovného na jiného závodníka nejpozději 48 hodin před startem závodu na  www.sportovniservis.cz

POŘADATEL  SI  VYHRAZUJE  PRÁVO ZÁVOD  ZASTAVIT!

Partneři závodu

Kia Kladno

Grafické a reklamní služb

Nabídka zemědělské techniky značek Deutz-fahr a Yanmar.

Všechna naše zařízení pomáhají klientům přiblížit se běžnému způsobu života.

Restaurace, svatby, catering | Kladenské divadélko

adsum

Za podpory

středočeská kraj

Karlovarský kraj

Město Unhošť

Nové Strašecí